Nieuwe jeugdbestuurder Iris geïnstalleerd bij Rijnland

De 15-jarige Iris Haan uit Zoeterwoude is de nieuwe jeugdbestuurder van Rijnland. Zij werd woensdag 31 januari geïnstalleerd door dijkgraaf Rogier van der Sande.

Zij deed een eed en belofte en hield een speech tijdens dit officiële moment. Het komende jaar denkt Iris mee over het bereiken en betrekken van jongeren en neemt ze zitting in het landelijke jeugdwaterschap.

Iris zit in de vierde klas van het VWO op het Bonaventura. Ze is gek op paardrijden, dansen en saxofoon spelen, maar ze wil ook bijdragen aan een groter waterbewustzijn onder jongeren. Als jeugdbestuurder maakt ze deel uit van het landelijke Jeugdwaterschap. Iris: “Ik vind het belangrijk dat ook jongeren worden betrokken bij belangrijke zaken zoals waterbeheer en klimaatverandering. Lees ook meer over Iris in het interview met haar  in ons online magazine van januari.

Het jeugdwaterschap is een initiatief van de Unie van Waterschappen. Het geeft jongeren tussen de 14 en 17 jaar de kans om met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland. Ook adviseert het jeugdbestuur de waterschappen over het bereiken en betrekken van jongeren bij hun werk. Een goed initiatief, want hoewel Nederland wereldwijd bekend staat als waterkennisland, is de kennis over dit onderwerp onder middelbaar scholieren nog steeds beperkt.