Ondanks neerslag blijven maatregelen tegen verzilting van kracht

13 augustus 2018 - Afgelopen weekend is er neerslag gevallen en ook vandaag en morgen is dit de verwachting. Dit wil niet zeggen dat de verzilting op korte termijn is oplost. Integendeel. We zien het neerslagtekort komende weken weer oplopen en de Rijnafvoer blijft zeer laag. Hierdoor blijft het tekort aan zoetwater in stand. De maatregelen die Rijnland heeft genomen en neemt, blijven dan ook van kracht.

Deze neerslag is erg welkom, maar helaas niet voldoende om het watertekort in Nederland op te lossen. De natuur en waterkwaliteit staan nog steeds onder druk en we moeten het beschikbare water zo goed mogelijk beschermen en verdelen.
Door de aanhoudende droogte heeft Rijnland maatregelen genomen om verzilting in het gebied van Rijnland zo veel mogelijk te beperken:

Grote Sluis Spaarndam blijft gesloten voor recreatievaart

Sinds vrijdag 3 augustus is de Grote Sluis in Spaarndam gesloten voor alle recreatievaart. We zien nog steeds geen verbetering in de Rijnaanvoer, waardoor verdere verzilting in het gebied beperkt dient te worden. De Grote Sluis blijft dan ook tot nader order gesloten voor alle recreatievaart. 

Stremming Leidsevaart

Om intreding van zout in de Bollenstreek te beperken is de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus gestremd. Ter hoogte van de fietsbrug bij de Kohnstammlaan in Heemstede is de Leidsevaart afgedamd. Als gevolg hiervan is er geen doorgaand vaarverkeer meer mogelijk.
Rijnland is zich er van bewust dat de stremming van de Leidsevaart en de Grote Sluis bij Spaarndam vervelend is voor de vaart. Maar we zijn ons óók bewust van de enorme impact van verzilting op de land- en tuinbouw. Daarom treffen we deze maatregelen. 

Inspecties op keringen blijft nodig

Ondanks de neerslag gaat Rijnland de komende periode gewoon door met de inspectie van dijken op droogtescheuren, omdat er nog altijd sprake is van een groot neerslagtekort. De inspecties gaan door, totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

Informatie

Zie voor meer informatie over de droogte maatregelen het dossier Droogte op www.rijnland.net.
Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart www.vaarweginformatie.nl