Opvolging bestuurslid

Met ingang van 28 mei 2018 is mevrouw S.U. Dewkalie te Leiden gekozen verklaard als opvolger van mevrouw M.E.F. Leewis namens Water Natuurlijk als lid van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Op 20 juni 2018 beslist de verenigde vergadering of de gekozene als lid van de verenigde vergadering wordt toegelaten.

Leiden, 7 juni 2018

Hoofd stembureau,

R.A.M. van der Sande.