Peilvakken de Zilk naar zomerpeil

2 april 2019 - De schotten van de Peilvakken de Zilk worden in de week van 8 tot 12 april 2019 weer verwijderd. Hierdoor krijgen de peilvakken weer een open verbinding met het boezemwaterstelsel van Rijnland. Door deze actie worden de vakken ook weer door vaarbaar in Hillegom, De Zilk en Vogelenzang.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector. Eind september/Begin oktober gaan de schotten weer terug in de watergangen. In de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied.