Persleidingbreuk Googermolenweg gerepareerd

Donderdagmiddag 16 augustus is er een breuk geconstateerd vanuit de persleiding van afvalwatertransportgemaal De Gogh Noord op de splitsing van de Googermolenweg en de Sotaweg in gemeente Kaag en Braassem. De uitstroom van rioolwater is beperkt gebleven.

De breuk is inmiddels hersteld en het afvalwater kan weer verpompt worden naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactteam van Rijnland via 071-306 3535.