Rijnland gestart met herstel en aanleg oevers Langeraarse Plassen

Het hoogheemraadschap van Rijnland is in de Langeraarse Plassen gestart met het aanleggen en herstellen van (natuurvriendelijke) oevers. De werkzaamheden zijn onderdeel van een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit in de plassen verbetert en het natuurlijke evenwicht wordt hersteld.

De werkzaamheden worden op drie locaties uitgevoerd: op twee legakkers en langs de Smidskade.

Legakkers in ere hersteld

Op twee legakkers worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Eerst worden de akkers opgevuld met grond, dit duurt tot aan de zomer. Daarna moet de grond inklinken om stevigheid te krijgen. Na de zomer kunnen de oeverplanten aangebracht worden. Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers worden de legakkers in ere hersteld.

Versteviging rietoever Smidskade

Kraan plaatst palenDe bestaande rietoever langs de Smidskade (zuidkant van de plassen) wordt versterkt en krijgt een vooroeverbescherming. Daardoor kan de oever uitgroeien en wordt afbreuk van oeverplanten tegengegaan. Op de foto hieronder is te zien hoe de eerste palen van de vooroeverbescherming worden geplaatst. Met de slappe (veen)bodem is het een uitdaging voor de aannemer om de constructie zo aan te brengen dat deze voldoende stevig is, zodat de impact door wind en golven opgevangen kan worden. De oevers staan flink onder druk door de wind en golven, veroorzaakt door stormen zoals die van afgelopen weken. De planning is dat de werkzaamheden langs de Smidskade voor de zomer gereed zijn.

Waterplanten positief voor waterkwaliteit

Het herstellen van de legakkers en het verstevigen van de rietoever zorgen er tevens voor dat er meer luwe zones komen op de plassen, waardoor onderwaterplanten meer kans krijgen om zich te ontwikkelen. Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit en ecologie. Ze gaan algengroei tegen en hebben een positief effect op de visstand. Voor waterdieren zoals vissen en amfibieën vormen ze een belangrijke plek om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken.

Meer maatregelen op de planning

Er staan dit jaar en de jaren daarna meerdere maatregelen op de planning om de waterkwaliteit in de plassen te verbeteren. Het streefbeeld voor 2027 is helderder water met een grote diversiteit aan waterplanten en -dieren. Meer informatie staat in de brochure (pdf, 1.4 MB)en op www.rijnland.net/langeraarseplassen