Rijnland houdt calamiteitenoefening

Oefening wateroverlast 2018

Oefening wateroverlast 2018

Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt op maandag 15 januari een calamiteitenoefening. Jaarlijks sluit Rijnland het oefenprogramma af met een meerdaagse oefening om het hele systeem van incidentbestrijding te trainen. Daarom laat Rijnland zoveel mogelijk realistische aspecten van calamiteiten aan bod komen.

Voorbereid op de toekomst

Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt zich goed voor op noodgevallen. Bij extreme gevallen zoals hevige neerslag, is dat niet altijd mogelijk. Om te voorkomen dat het waterschap overvallen wordt door onvoorziene situaties, traint Rijnland het hele jaar. Zo blijft de calamiteitenorganisatie alert.

Oefenen in het gebied

Onderdeel van deze oefening is ook daadwerkelijk oefening in het gebied (in het veld). Hier testen en oefenen we de noodmaatregelen. Maandag 15 januari oefent Rijnland bij Stompwijk (Nieuwe Vaart/Meerburger Watering).

Tijdens deze oefening lopen de reguliere werkzaamheden van Rijnland door. In geval van een werkelijk incident staat de calamiteitenorganisatie van Rijnland paraat.