Rijnland inspecteert dijken en kades

Vanaf 29 januari 2018 start Rijnland met de jaarlijkse inspectie van de dijken en kades (waterkeringen). Er wordt gekeken of de waterkeringen in goede staat zijn.

Er wordt gekeken waar:

 

  • de waterkering te laag is;
  • waar verzakkingen te zien zijn;
  • waar natte plekken te zien zijn;
  • of waar op een andere manier de werking van de waterkering wordt beïnvloed.

 

Op basis van deze inspectie neemt Rijnland maatregelen om de waterkering weer in orde te maken. Ook wordt er gekeken naar de onderhoudsverplichting van de eigenaar van de kering. Deze verplichting houdt in dat beschadigingen aan de waterkering door de eigenaar zelf hersteld dienen te worden.

De inspectie duurt tot 1 april 2018. Tot deze datum kunt u onze medewerkers op uw perceel tegenkomen. Onze medewerkers kunnen zich op verzoek legitimeren.

De zorg voor waterveiligheid is een belangrijke taak van waterschappen. Dijken en kades beschermen de lager gelegen gebieden tegen overstromingen.  Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de effecten van het veranderde klimaat en bodemdaling. Veiligheidsnormen zijn daarom aangepast. Rijnland voert ook de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat ze voldoen aan vernieuwde normen.

Voor meer informatie over deze inspectie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland, tel 071-306 3535