Rijnland realiseert eiland in Langeraarse Plassen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in de Langeraarse Plassen een eiland met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Vorige week vond de laatste afwerking plaats. Deelnemers van Hoeve Cronesteijn in Leiden hebben geholpen met de realisering van de roosters, waarop de oever- en waterplanten gaan groeien.

Afgelopen periode is in de plassen gewerkt aan het creëren van een kunstmatig eiland. In het water zijn palenrijen geplaatst met daaraan schotten bevestigd. Vervolgens is hierbinnen grond gestort en gelijkmatig verdeeld. Vorige week is een flauw aflopend talud aangelegd waarop oever- en waterplanten gaan groeien. De flauwe, gelei­delijke overgang van land naar water heeft een belangrijke functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. De oeverplanten op het talud vormen een beschutte leefomgeving voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Vissen gebruiken de waterplanten om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken. Dit alles draagt bij aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Roosters van chipsresten

Aansluitend aan het flauw aflopende talud zijn net onder de waterlijn roosters op palen geplaatst. De roosters zijn gemaakt van bioplastics, die uit chipsresten zijn gewonnen. Komende weken worden op de roosters plantwortels geplant. De verwachting is dat die deze zomer uitlopen en, samen met de planten op het flauw aflopende talud, een natuurvriendelijke oever gaan vormen. Drie maanden geleden hebben deelnemers van Hoeve Cronesteijn in Leiden de roosters in elkaar gezet. Vorige week nam Rijnland de deelnemers mee op vaartocht om het nieuwe eiland te bekijken.

Verbetering waterkwaliteit

Rijnland werkt in de Langeraarse Plassen aan verbetering van de waterkwaliteit. De aanleg van het eiland maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat moet zorgen dat de waterkwaliteit in de plassen verbetert en het natuurlijke evenwicht wordt hersteld. Meer info: www.rijnland.net/langeraarseplassen

Aanbrengen van de grond in het eiland

Aanbrengen van de grond in het eiland

Plaatsen van de roosters

Plaatsen van de roosters

De roosters zijn geplaatst

De roosters zijn geplaatst

Eindresultaat

Eindresultaat

Deelnemers van Hoeve Cronesteijn tijdens de vaartocht.

Deelnemers van Hoeve Cronesteijn tijdens de vaartocht.