Rijnland roept op: gooi geen exoot in de sloot

Gooi overtollige aquarium- en vijverplanten niet in de sloot, maar in de GFT-bak. Ook als ze nog mooi bloeien. Dat is de dringende oproep die het hoogheemraadschap van Rijnland doet. De veelal exotische planten kunnen in de sloot en ander buitenwater namelijk zorgen voor problemen zoals wateroverlast en schade aan de natuur.

Exotische waterplanten kunnen in de sloten en vaarten een ware plaag vormen. Bovendien is de bestrijding ervan erg kostbaar. De afgelopen jaren zijn de kosten bij Rijnland, die betaald worden vanuit de waterschapsbelasting, opgelopen van € 63.000 in 2012 naar € 280.000 in 2017. 

Problemen door exoten

Veel planten die gebruikt worden in vijvers en aquaria komen van nature niet voor in Nederland. Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden en kunnen, door ons klimaat met de meestal zachte winters, prima overleven. Ze doen het zelfs zo goed, dat zij snel in aantal kunnen toenemen en zorgen dat sloten en vaarten helemaal dichtgroeien. Daardoor worden de doorvaarbaarheid en doorstroming belemmert, wat kan leiden tot wateroverlast. Ook verdringen exoten de inheemse planten en brengen vissen in het nauw doordat er zuurstofgebrek ontstaat. De meest voorkomende exoten zijn de grote waternavel en de waterteunisbloem. 

Gooi geen exoot in de sloot 

Wat voor waterplanten geldt, geldt ook voor dieren: vissen, schildpadden, slakken, kreeftjes en watervlooien die in de vijver of aquarium leven, horen vaak niet thuis in de Nederlandse natuur en kunnen schade veroorzaken. Mogelijk neemt de leverancier waar de dieren gekocht zijn ze terug of is er een andere liefhebber voor te vinden. Ook is het mogelijk de dieren, bijvoorbeeld schildpadden, bij een opvangcentrum te  brengen. 

Handige tips

Een tip om exoten uit de sloot te houden is om vijvers niet te dicht bij een sloot of plas aan te leggen. Zaden, uitlopers of delen van planten kunnen dan namelijk makkelijk in de sloot of ander buitenwater terechtkomen en daar verder groeien. En denk ook eens aan inheemse soorten voor het inrichten van het aquarium of vijver, zoals de zwanenbloem, kikkerbeet, moerasspirea of de dotterbloem. Op de website van Rijnland staan meer voorbeelden van inheemse waterplanten: www.rijnland.net/geenexootindesloot 

Snelle ontdekking belangrijk

Rijnland maakt werk van het (intensief) verwijderen van exotische waterplanten. Een snelle ontdekking is hierbij erg belangrijk om zowel de overlast als de kosten voor verwijderen van de planten te beperken. Mensen die denken exotische waterplanten te zien, kunnen dat melden via  www.rijnland.net/exotischewaterplantmelden. Bellen onder kantoortijd kan ook: (071) 306 3535.  Meer informatie: www.rijnland.net/geenexootindesloot