Rijnland sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Jaarlijks komt wereldwijd tien miljoen ton (micro)plastic in het oppervlaktewater terecht, wat de kwaliteit van het water niet ten goede komt. Zo zie je in Nederland wel plastic flessen in het water drijven. Rijnland sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie, die zich inzet voor invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen.

Hoogheemraad Martine Leewis: “Ons doel is dat er geen plastic flessen meer in het water belanden. Dat levert naast verbetering van de waterkwaliteit ook een bijdrage op aan de  circulaire economie. We zullen zo minder kosten kwijt zijn aan opruimen, waardevolle materialen kunnen hergebruikt worden, en er komt minder CO2 vrij door het verbranden van dat zwerfafval.”

PET-flessen

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden en milieuorganisaties die samen de overheid oproepen om statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes in Nederland én in België.

Petflessen

Plastic Soep

In maart 2018 behandelt de Tweede Kamer een motie over het terugdringen van zwerfafval, die ondertekend is door alle alliantiepartners. De motie streeft naar vermindering van 90% van het zwerfafval om zo de plastic soep tegen te gaan. Het invoeren van statiegeld op kleine drinkverpakkingen kan hieraan een grote bijdrage leveren.

zwerfvuil

Meer informatie over de Statiegeldalliantie en deelnemende partners is te vinden op: www.statiegeldalliantie.org