Samenwerkingsovereenkomst over Parallel Boulevard Noordwijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Noordwijk werken samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Parallel Boulevard. Daar hebben beide partijen afspraken over gemaakt. Deze staan in een bestuurlijke overeenkomst. Deze tekenden zij op dinsdag 18 september 2018.

Samenwerken aan droge, veilige en aantrekkelijke omgeving

Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Noordwijk werken samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Parallel Boulevard. Hiervoor is het verlagen van de grondwaterstand in het gebied essentieel. Daarom wordt de herinrichting gecombineerd met de aanleg van drainage. Voor de herinrichting is in 2016 al een definitief ontwerp vastgesteld. Hier wordt niks meer aan veranderd. Dit ontwerp wordt gecombineerd met de aanleg van een drain onder de Parallel Boulevard. De drain moet de grondwaterstand in het gebied permanent verlagen.

Afspraken gemaakt over samenwerking

Om de realisatie van dit ambitieuze project voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Noordwijk aan Zee zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het hoogheemraadschap onmisbaar. Hoogheemraad Langeslag (links op de foto) heeft dinsdag 18 september 2018 samen met wethouder Salman (rechts op de foto) de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Parallel Boulevard Noordwijk. In de overeenkomst staan afspraken om dit gezamenlijke project goed te kunnen uitvoeren.

Projectteam aan de slag

Er is vanuit beide organisaties, zowel Rijnland als de gemeente Noordwijk, een projectteam samengesteld. Dit team bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor en coördineert alle werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor de periode 2019-2021.