Schaatspret in Zwanenburg

Rijnland en ijsclub maken natuurijsbaan mogelijk Vandaag is de natuurijsbaan in Zwanenburg voor het eerst geopend. De baan is mogelijk gemaakt met steun en medewerking van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Afgelopen zomer is speciaal voor de landijsbaan een aanvoerbuis aangelegd voor zoetwater uit de ringvaart. Zoet water is namelijk zeer geschikt om ijs van goede kwaliteit te vormen. Het buizenstelsel ligt langs de schoeiing onder water.  

aanvoerbuis water

Hesper Schutte van de afdeling Beleid- en Planontwikkeling: “Ik ben blij dat we meteen de inlaat kunnen inwijden. Hoewel het nu erg koud is, kan er eindelijk geschaatst worden.”

Schaatsen

De natuurijsbaan is gelegen aan de Kinheim 7 in Zwanenburg naast de wielerbaan van De Bataaf. Voor toegang tot de ijsbaan is een dagkaart nodig bij de kassa. Zie verder: www.ssvzw.nl/natuurijs/informatie

Waterrecreatie

Medewerkers van Rijnland weten dat zij kunnen aankloppen bij een waterrecreatiefonds  op het werk als inwoners, of zijzelf, mogelijkheden zien voor eenvoudige aanpassingen aan waterbeheer om waterrecreatie mogelijk te maken.