Schotten peilvakken De Zilk worden teruggeplaatst

11 september 2018 - Gedurende de zomer garandeert Rijnland de doorvaarbaarheid in de Zilk, Hillegom en Vogelenzang. Echter in de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied. In de week van 24 september worden de schotten weer in het water geplaatst.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector. Medio april gaan de schotten weer uit de watergangen. In het voorjaar zijn ook de watergangen weer doorvaarbaar en het waterpeil weer hoger.