Slikkendammersluis in Nieuwkoop gestremd

11 september 2018: update: de sluis is weer vrij voor de scheepvaart.

6 september 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland stremt de Slikkendammersluis in Nieuwkoop vanaf 6 september 18.00 uur. De stremming is nodig voor het overpompen van water uit de Nieuwkoopse Plassen naar de Kollesloot. Op deze wijze wil Rijnland het waterpeil in de Nieuwkoopse Plassen verlagen en een eind maken aan de wateroverlast in Nieuwkoop en Noorden. 

In Nieuwkoop viel deze week een onvoorspelde hoeveelheid regen. Dit leidde tot een hoog waterpeil in de Nieuwkoopse Plassen en volgelopen straten in de dorpen Nieuwkoop en Noorden. 

De tijdelijke pompinstallatie bij de Slikkendammersluis zal de komende dagen blijven staan. Een alternatieve route is omvaren via de Tolhuissluis. 

Meer informatie of een melding maken?

Wilt u meer informatie over de wateroverlast in Rijnlands gebied of een melding maken, neem dan contact op met het Klantcontactteam via 071-306 3535.