Storm in Rijnland is gaan liggen

4 januari 2018 - Naar aanleiding van de storm is gisteren, woensdag 3 januari, de kustlijn geïnspecteerd. Er is geen schade geconstateerd. De storm heeft echter wel voor strandafslag gezorgd op een aantal plekken op het strand.

Dit blijkt uit steile kanten langs de duinen. Strandafslag is een natuurlijk proces van zandtransport langs de kust, waarbij een deel van het zand in de vooroever komt of juist de duinen inwaait.