Subsidie voor natuurvriendelijke oevers? Vraag hem aan vóór 1 mei 2018!

27 maart 2018 - Oevereigenaren kunnen tot 1 mei 2018 subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar. Nieuw is dat nu ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers in wateren breder dan 20 meter voor subsidie in aanmerking komen. Voorheen was dat niet zo.

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld.

Aanleg oevers bij de Tuin van de smid

Bij de Tuin van de smid, een theehuis in het Leidse polderpark Cronesteyn, zijn met subsidie natuurvriendelijke oevers aangelegd. Mechteld van Zon: “Inmiddels is 450 meter aan steile oever afgegraven tot een  geleidelijke overgang van water naar land. De oevers zorgen voor een beschutte leefomgeving van allerlei flora en fauna en ze dragen ook bij aan de ecologische waterkwaliteit. Een win-winsituatie voor Rijnland en voor ons.” Sjaak van de Geijn, eigenaar van het theehuis: “De ontwerpers van onze natuurspeeltuin kwamen met Rijnland tot een ontwerp van de oevers. In 2016 heeft een aannemer de oevers aangelegd en het resultaat vind ik helemaal geweldig. We zien allerlei nieuwe soorten, soms bizar mooie planten! Onze gasten genieten ervan en voor de kinderen is de tuin ook een mooie kans om de natuur beter te leren kennen.”

Voorwaarden subsidie

De regeling is voor iedereen binnen het werkgebied van Rijnland. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten het ingevulde aanvraagformulier met bijhorende documenten voor 1 mei 2018 ingediend zijn. Daarnaast moet de aanvraag voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.