Tijdelijke werkzaamheden Hazerswoude-dorp Scheurvorming veenkade

20 december 2018 – Bij een veenkade in Polder Noordplas is tijdens de schouw deze week vastgesteld, dat een bestaande scheur in de waterbodem groter is geworden. Hierdoor komt de stabiliteit van de dijk in gevaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland treft nu maatregelen.

De kade in Hazerswoude staat op de lijst voor kadeverbetering  en wordt sinds 2006 gemonitord. De scheur ter plaatse is bekend, maar vermoedelijk groter geworden door de aanhoudende droogte afgelopen zomer. De scheur heeft nu een  totale lengte van 150 meter.

Rijnland is de reparatiewerkzaamheden gestart op het bedrijfsterrein van Plantarium, ter hoogte van Italiëlaan 4 Hazerswoude-dorp. Een bouwweg met rijplaten is inmiddels aangelegd. Het bouwverkeer vormt hierdoor geen noemenswaardige hinder voor inwoners. Naar verwachting zijn de reparatiewerkzaamheden voor het weekend afgerond.