Update - Tijdelijke werkzaamheden Hazerswoude-dorp scheurvorming veenkade

21 december 2018, 22.15 uur: In aanvulling op de werkzaamheden aan de veenkade bij Hazerswoude-Dorp, polder Noordplas, treft Rijnland ook op zaterdag maatregelen om de stabiliteit van de kade te borgen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is deze week begonnen aan de stabilisering van de veenkade ter hoogte van Italiëlaan 4 Hazerswoude-Dorp.  Dit vanwege een bestaande scheur in de waterbodem die zichtbaar is toegenomen tot een lengte van circa 150 meter. 

Welke maatregelen zijn al genomen?

De sloot aan de Voorweg is nu afgedamd door het plaatsen van een schuif voor de duiker. Daarnaast is de teensloot bij de dijk gedempt met zand over de hele lengte van de scheur. Dit biedt tegenwicht aan het water, waardoor de druk op de kering afneemt. 

Wat doet Rijnland nog meer?

Als aanvullende maatregel wordt nu non-stop gewerkt aan het aanbrengen van een steunberm tegen de kade. Deze bestaat uit een laag zand met een dikte van 50 cm over een lengte van circa 400 m. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in de loop van zaterdag afgerond. 

Zonder bescherming van dijken en kades zou het gebied van Rijnland onder water lopen. Om dat te voorkomen houdt Rijnland, ook tijdens de feestdagen, de waterkeringen nauwlettend in de gaten.