Update: Tijdelijke werkzaamheden Hazerswoude-dorp scheurvorming veenkade

Kade Hazerswoude-Dorp

Kade Hazerswoude-Dorp

De maatregelen die afgelopen weekend getroffen zijn naar aanleiding van de scheurvorming in de veenkade bij Hazerswoude-dorp zijn afgerond. Ter hoogte van de Italiëlaan 4 is de kade gestabiliseerd.

Zonder bescherming van dijken en kades zou het gebied van Rijnland onder water lopen. Om dat te voorkomen houdt Rijnland zoals gebruikelijk, ook tijdens de feestdagen, de waterkeringen nauwlettend in de gaten.