Van zomer- naar winterpeil

Het water wordt, zowel in de boezem als in alle polders, nauwkeurig op een vast peil gehouden. Meestal zijn dat er twee: het zomerpeil en het winterpeil. In de zomer staat het wat hoger, omdat er door het gras, de bomen en de planten meer vraag is

Normaal gaat Rijnland in september over naar winterpeil. Door het aanhoudende mooie weer in Nederland is dit iets uitgesteld. De komende weken gaan wij in steeds meer gebieden het winterpeil instellen. Met het winterpeil verlagen we de grondwaterstand iets en ontstaat er een soort reserve in de opvangcapaciteit van het watersysteem.