Veel enthousiasme voor nieuw bestuur Rijnland

De informatiebijeenkomsten ‘Actief voor het waterschap’ van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn de afgelopen maanden met veel belangstelling bezocht. In totaal maakten bijna 50 mensen gebruik van de mogelijkheid om op deze vernieuwende manier kennis te maken met het waterschap en de functie van waterschapsbestuurder.

Dijkgraaf Rogier van der Sande blikt met een goed gevoel terug op de bijeenkomsten. ,,Ik vind het fantastisch om te zien dat deze mensen interesse tonen in het waterschap en een mogelijke functie als bestuurder ambiëren”, aldus Van der Sande.

Op een interactieve wijze ging de cursusleider van Prodemos door de materie heen. Want wat weten de deelnemers eigenlijk van een waterschap? En wat betekent het om in het bestuur van Rijnland te zitten? Het was voor de deelnemers een ‘eyeopener’ dat ze via politieke partijen actief kunnen worden. De partijen zijn momenteel bezig met het werven van kandidaten dus de deelnemers zijn nog op tijd om zich aan te melden.  Een andere mogelijkheid is dat deelnemers zich aanmelden voor zetels van de kamer van koophandel of de Land- en tuinbouworganisatie (LTO).

De bijeenkomsten van ‘Actief voor het waterschap’ zijn op verschillende locaties van Rijnland georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst, in boezemgemaal Katwijk, kwam de algemene staatsinrichting aan bod. De tweede bijeenkomst, in het gemeenlandshuis op de Breestraat te Leiden stond in het teken van kennis maken met de huidige bestuurders. “De bijeenkomsten waren voor mij nuttig, omdat ik nu contact heb gekregen met twee verschillende partijen, zodat ik me verder kan verdiepen in het werk wat deze partijen doen en wellicht kan participeren”, geeft een deelnemer aan. De cursus is afgesloten met het bijwonen van een commissievergadering en een bezoek aan een afvalwaterzuivering van Rijnland.