Veldbezoek Marco Kastelein met project Toetsing Regionale Keringen

Afgelopen dinsdag 13 februari bezocht hoogheemraad Marco Kastelein samen met het projectteam van Toetsing Regionale Keringen enkele locaties in Boskoop. De afgelopen maanden werkte het projectteam samen met vele betrokken Rijnlanders aan de voorbereiding van het project. Dinsdag was het tijd om gezamenlijk in het veld te bekijken hoe de toetsing er precies uit gaat zien.

Projectmanager Niels Minnen en technisch manager Etienne Faassen gaven samen met technisch medewerker Joris de Vos uitleg over de aanpak van de toetsing. Volgens planning wordt er in de zomer van 2018 gestart met de toetsing van de kunstwerken. Dit gebeurt aan de hand van een technische inspectie in het veld en een beheerdersoordeel van de collega’s die dagelijks met de kunstwerken werken. Samen bepalen deze twee het toetsresultaat. Marco Kastelein toonde zich tevreden met de vorderingen die het project tot nu toe heeft gemaakt en de werkwijze die het projectteam samen met de provincies en een groot team aan Rijnlanders heeft uitgewerkt.

Waarom een toetsing?

In en op de waterkeringen bevinden zich objecten die een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit van keringen en/of andere faalmechanismen kennen. Dit geldt zowel voor de waterkerende kunstwerken (sluizen, inlaten, coupures, duikers) als voor de niet-waterkerende (huizen, bomen en kabels/leidingen) en de waterkerende constructies (damwanden). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend, omdat we die nog nooit getoetst hebben. Na de toetsing heeft Rijnland een beter beeld van de objecten en hun invloed op Rijnlands keringen.

Fase 2 van de toetsing omvat de toetsing van de grondlichamen van de regionale keringen.

Voor meer informatie over Toetsing Regionale Keringen.