Verfresten? Niet in het riool!

Alles wat je door de gootsteen of het toilet spoelt, komt in het riool. Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het oppervlaktewater terecht en tasten de waterkwaliteit aan. De afvalwaterzuivering kan verfresten uit het rioolwater filteren maar niet alles. Daardoor komt een deel alsnog in het water terecht.

Samen voor een gezonde waterketen

Samen met gemeenten werken we aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Wil je hier ook een bijdrage aan leveren? Dat kan. Spoel na een verfklus dan niet de verfresten door de gootsteen of het toilet maar lever ze in bij de milieustraat van je gemeente. Zo beperken we met elkaar de nadelige effecten die deze chemische stoffen op de kwaliteit van het water hebben. En daarmee op de flora en fauna én op de volksgezondheid.

Wil je weten wat er nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl

verfresten niet in het riool flyer