Waarderpolder is nu klimaatbestendig

Haarlem - Een gemaal, 14 duikers en een twee kilometer lange vaart met een volume van 12.500 m3 water, dat is nodig om de Waarderpolder klimaatbestendig te maken. Wethouder Cora Yfke Sikkema, Hans Pluckel van het hoogheemraadschap van Rijnland en Edwin Rem van de provincie Noord Holland, vierden vrijdag het feit dat dit uiteindelijk gelukt is.

De centrale watergang zorgt voor voldoende oppervlaktewater om bijvoorbeeld regenwater op te vangen, wanneer er wateroverlast op het land ontstaat. De extra maatregel is nodig, omdat er steeds meer oppervlak in gebruik wordt genomen door nieuwbouw, bedrijven, wegen en parkeerplaatsen. Dit maakt het moeilijker om regenwater via de grond te laten afvloeien. Daarom is er een wettelijke regel dat 15% van al het verharde oppervlak gecompenseerd moet worden door water. Bij Waarderpolder is besloten om een centrale watergang aan te leggen, zodat niet iedere ondernemer dat op het eigen perceel hoeft te doen. 

Bebouwde grond

De voorbereidingen voor het project CWW (Centrale Watergang Waarderpolder) gingen 13 jaar geleden van start. Hoogheemraad Hand Pluckel: “Zo’n proces duurt lang, omdat in bebouwd gebied bijna 60 procent van de grond in gebruik is of eigendom van een rechtspersoon, en dat vraagt om samenwerking met heel veel partijen. Wij merken als waterschap dat we de aanpak van klimaatverandering niet meer alleen kunnen doen.” 

Watergang

“Maar het resultaat telt en dat is er”, aldus wethouder Cora Yfke Sikkema, die de officiële opening verrichtte. De gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland financierden het grootste deel van de watergang. Het project werd uiteindelijk voltooid dankzij een extra subsidie van de Provincie Noord-Holland.