Waldo von Faber benoemd tot hoogheemraad

20 juni 2018 - Waldo von Faber is vandaag benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hij volgt Martine Leewis op, die wethouder is geworden in de gemeente Leiden en vandaag afscheid nam van Rijnland.

Von Faber heeft de portefeuille Schoon water en Duurzaamheid. Daarbij onderhoudt hij onder meer de bestuurlijke contacten in de Bollenstreek, met de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen, Katwijk en Wassenaar.

Von Faber, woonachtig in Oegstgeest, was fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Door zijn benoeming vinden binnen die fractie enkele wijzigingen plaats. Sita Dewkalie, vandaag benoemd tot lid van de verenigde vergadering, neemt de vrijgekomen plek van Faber in. Ed de Meijer is nieuwe fractievoorzitter.

Foto boven: Het college van dijkgraaf en hoogheemraden in de nieuwe samenstelling. Van links naar rechts: secretaris-algemeen directeur Caroline van de Wiel, hoogheemraad Marco Kastelein, dijkgraaf Rogier van der Sande en de hoogheemraden Hans Pluckel, Waldo von Faber, Sjaak Langeslag en Jeroen Haan.

Foto: Martine Leewis nam afscheid van Rijnland

Foto: Sita Dewkalie