Waterschapsverkiezingen 2019: Wie stelt zich kandidaat als bestuurder?

Op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op deze dag kiezen de inwoners van Nederland het nieuwe bestuur voor ‘hun’ waterschap. Om mooi op koers te blijven met onze missie - droge voeten en schoon water - nodigen we betrokken inwoners van Rijnland alvast uit om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

Ik, bestuurder van Rijnland?

Bestuurders van Rijnland zijn nauw betrokken bij belangrijke beleidskeuzes. Hun keuzes zijn mede bepalend voor de koers die we als Rijnland varen. Voor iedereen die benieuwd is wat het werk van een bestuurder inhoudt, organiseren we in april en mei drie keer de cursus ‘Actief voor het waterschap’. De cursus biedt een ideale gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van ons waterschap.

Meer weten?

Aanmelden als kandidaat of op zoek naar meer informatie? Lees verder op www.bewustlevenmetwater.nl/verkiezingen.

Hoe zat het ook alweer?

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en (hoog)heemraden. Voor het bestuur kunnen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapslijsten zich verkiesbaar stellen. In totaal bestaat de verenigde vergadering uit 38 leden.