Watertekort , wat nu?

3 augustus 2018 - Met ingang van 2 augustus hebben we in Nederland officieel te maken met een watertekort. Dit heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) gezegd. Hoewel er nog steeds water uit de kraan komt, staat nu de natuur en waterkwaliteit onder druk. We moeten daarom het beschikbare water zo goed mogelijk beschermen en verdelen. Wat zijn de maatregelen die Rijnland hiervoor treft?

Het hoogheemraadschap draagt hieraan bij door het waterpeil op orde te houden, verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit te bewaken tegen symptomen als blauwalg en botulisme. 

Waterpeil

In een groot deel van de polders staat het waterpeil hoger dan gebruikelijk voor een zomerpeil. Dit doet het hoogheemraadschap om verzilt grondwater, dat naar boven komt, tegen te gaan. Bijvoorbeeld in de hoofdvaart van de Haarlemmermeer wordt het peil  10 cm hoger dan het zomerpeil gezet. Zo probeert Rijnland te voorkomen, dat er meer chloriderijk water in de polder ontstaat.

Droogtegevoelige veendijken

Ook in de veenpolders probeert Rijnland waar mogelijk de bovengrens van het waterpeil op te zoeken om uitdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Het hoogheemraadschap blijft ook doorgaan met inspecties van dijken en kades. Lees verder 

Zoetwater

De waterschappen doen er alles aan om het zoete water dat er nog is, zoveel mogelijk te sparen en te verdelen. Dit gebeurt onder meer door de sluizen op kritieke punten, waar veel verzilt water binnenkomt, te sluiten. Dit was vrijdag het geval bij Spaarndam. Ook wordt sinds twee weken gewerkt met de zogeheten KWA regeling (Kleinschalige Water Aanvoer) die zorgt voor manieren om toch zoet water aan te voeren. Zie verder 

Waterkwaliteit

Tot slot werkt Rijnland aan de waterkwaliteit door metingen te verrichten in natuurlijk zwemwater. Daarnaast kijken we of meldingen van dode vissen en vogels kunnen wijzen op symptomen als blauwalg en botulisme.  Meer informatie is te vinden in ons dossier Droogte