Werkzaamheden aan duiker Insteek gereed

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgelopen maanden gewerkt aan de duiker onder de Insteek (Boskoop). Tijdens de werkzaamheden, uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV, was de weg gestremd voor al het verkeer en moest doorgaand verkeer gebruik maken van de omleidingsroute. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en bijna gereed en daarom is de weg eerder dan gepland weer opengesteld voor verkeer. De weg is op vrijdag 2 februari opengegaan voor al het verkeer.

De duiker (tussen Insteek 48 en Insteek 50) had niet voldoende afvoercapaciteit en was met de jaren verzakt. Daarom heeft Rijnland maatregelen genomen om de capaciteit van de duiker te vergroten waardoor het watersysteem toekomstbestendig wordt ingericht. Komende weken vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats en wordt de werklocatie opgeruimd.

Wat staat er komende tijd nog meer te gebeuren?

Komende jaren wordt er gewerkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Om de waterafvoer te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het water om naar gemaal Brans te stromen.

In 2017 is een eerste duiker aangelegd onder de Halve Raak, met de vergrote duiker onder de Insteek is nu een tweede stap gezet in de verbetering van de aanvoer naar het gemaal. De volgende werkzaamheden zijn twee nieuw te bouwen duikers onder het Rijneveld. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2018. 

Op korte termijn voert Rijnland werkzaamheden uit in het peilvak Koetsveld. Komende maanden worden daar werkzaamheden uitgevoerd waarbij een extra duiker onder de doorgaande weg Koetsveld wordt aangelegd en vier duikers onder de opritten worden vergroot. Hierbij zal de weg open blijven voor verkeer.

 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Wilt u meer weten over het Watergebiedsplan Greenport Boskoop, dan horen we het graag. Stuurt u een mail naar gouwepolder@rijnland.net of kijkt u op https://www.rijnland.net/wgpboskoop