World Innovation Day & Discovisjes

Zaterdag 21 april toont hoogheemraadschap van Rijnland op World Innovation Day het vervolg op een innovatief onderzoek bij vispassage Halfweg naar de migratie van vissen in het Noordzeekanaal. Maak kennis met de “discovisjes”.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, waterschappen en vissers, moet uitwijzen wat de populaire routes zijn van de vissen, of vispassages werken en hoe lang een gemiddelde trektocht duurt. Hiervoor zijn maandag 16 april ruim 8.000 stekelbaarsjes en jonge glasalen uitgezet bij IJmuiden, met een fluoriserende stip op hun staart. Hierdoor zijn de discovisjes goed te onderscheiden.

stekelbaars

Voortbestaan

Vorig jaar mei deden de glasalen ongeveer twee weken over hun route van de sluizen bij IJmuiden naar het gemaal bij Halfweg. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Uiteindelijk doel van het onderzoek is de trektocht, en hiermee het voortbestaan van de bedreigde vissoorten te optimaliseren.

Open dag gemaal Halfweg zaterdag 21 april

Meer weten over dit onderzoek? Kom dan a.s. zaterdag tussen 12:00 en 16:00 uur naar  boezemgemaal Halfweg. Hier zijn de discovisjes in levende lijve te zien. Ook legen we de fuik achter de vispassage en laten we zien hoe we monsters nemen. Kijk voor het hele programma op <link>www.rijnland.net/vis2018.