4 november -Informatiebijeenkomst Gogerpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de voorbereiding van een watergebiedsplan voor de Gogerpolder in de gemeente Kaag en Braassem, die zorgt voor verbeteringen aan het watersysteem. Daarom organiseert Rijnland een informatiebijeenkomst om grondeigenaren en bewoners te informeren over de stand van zaken.

Doel van de bijeenkomst

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om te kijken wat het ontwerp peilbesluit en het maatregelenpakket voor de grondeigenaren en bewoners betekent. Dit doen wij door ze mee te nemen in de formele trajecten van het peilbesluit en het projectplan. De sproeiwatervoorzieningen langs De Baan gaan wij aan de gebruikers vergunnen en geven we een toelichting op de vergunningprocedure. Verder hoopt Rijnland vooral inzicht te geven in de aanpak en de verbeteringen aan het watersysteem die wij bereiken middels het watergebiedsplan. 

Datum:  maandag 4 november 2019

Tijd:  van 18:30 tot 21:00 uur

Locatie: Partycentrum De Buren/Café Hogenboom, Sotaweg 150, 2371 GH  Roelofarendsveen

Programma

18:30 uur Inloop

19:00 uur Welkom door hoogheemraad Sjaak Langeslag. Inleiding door Leo Meeuwissen over s.v.z. Gogerpolder

19.15 uur Informatiemarkt

21:00     uur Einde bijeenkomst

Bent u niet in de gelegenheid om bij de start van het programma aanwezig te zijn, schroom dan niet om later op de avond alsnog te komen. U bent van harte welkom.

Vragen of meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben, kijk dan op de projectwebsite www.rijnland.net/wateroverlast-en-peilbeheer/gogerpolder-te-kaag-en-braassem. U kunt ook contact opnemen met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.