Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 25 september 2019 om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de verenigde vergadering op de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:

Commissie Voldoende Water                   woensdag 11 september 2019 om 09:30 uur

Commissie Veiligheid en Gezond Water     woensdag 11 september 2019 om 12:30 uur

Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening  woensdag 11 september 2019 om 15:00 uur

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

De stukken zijn digitaal in te zien op www.rijnland.net.