Rijnlands bestuur vergadert digitaal

Vanwege de corona-maatregelen komt de Verenigde Vergadering niet bijeen in fysieke vorm, maar vergadert zij digitaal. Woensdag 24 juni vergadert de Verenigde Vergadering via een digitale beeldverbinding.

Zoals altijd zijn de beraadslagingen van het algemeen bestuur openbaar. U kunt de vergadering daarom live volgen.