Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Geen legionella bij zuiveringsinstallaties Rijnland

Op 14 januari heeft het RIVM een bericht gepubliceerd: ‘Maatregelen nodig tegen verspreiding van Legionella vanuit sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties.’ In sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties kan legionella goed groeien. Dit geldt vooral als water in de bassins voor zuivering warm is en er lucht in geblazen wordt. Tijdens zulke zuiveringsprocessen kunnen kleine druppeltjes water (aerosolen), met daarin legionellabacteriën, in de lucht komen. Dit zorgt ervoor dat de legionellabacterie zich verspreidt via de lucht naar de omgeving. Uit een eerder onderzoek bleek dat er in Nederland ongeveer 80 afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn met een mogelijk verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella. In totaal zijn er 776 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Alle mogelijke maatregelen blijven in onderzoek

De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van Beter Bereikbaar Gouwe adviseert alle mogelijke maatregelen in onderzoek te houden om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. Op basis van de eerste bevindingen en het advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit lijkt het onwaarschijnlijk dat de BAG met een voorstel komt een oostelijke rondweg aan te leggen. De BAG erkent de zorgen van de bewoners uit de regio voor deze mogelijke maatregel. De BAG wil wel vasthouden aan de werkwijze om eerst alle mogelijke maatregelen zorgvuldig en in samenhang te onderzoeken voordat keuzes worden gemaakt. In het najaar van 2020 wordt een besluit over een maatregelenpakket door de gemeenten, waterschap en provincie verwacht.