Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Aanscherping regelgeving open teelt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft per 1 januari de regelgeving voor open teelt aangescherpt. Specifiek houdt de aanscherping in dat telers met een open teelt maatregelen moeten nemen om de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving (drift) met ten minste 75 procent te verminderen. Ook gelden er bredere teeltvrije zones. Het ministerie wil hiermee zowel de verwaaiing als lozing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verminderen.

Gemaal Nieuwkoop 48 uur buiten gebruik

29 oktober 2018 UPDATE - In Ter Aar realiseert Gebr. Schouls B.V. in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe kruising tussen de Schoutenvaart en Ringsloot. Om de nieuwe kruising mogelijk te maken worden er in de week van 29 oktober damwanden, schotbalksponningen en duikerbuizen aangebracht. De damwandkuip wordt hiervoor tijdelijke droog gezet. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt het poldergemaal Nieuwkoop tussen woensdag 31 oktober 21.00 uur en vrijdag 2 november 21.00 uur buiten werking gesteld. Dit is 1 dag later dan eerder gecommuniceerd, in verband met de verwachte neerslag op 30 oktober.