Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

18 december - Feestelijke afronding werkzaamheden Geerpolder

Afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder. Hiermee is het watersysteem beter afgestemd op de verschillende behoeften vanuit de landbouw enerzijds en de natuur anderzijds om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het gebied opengesteld voor wandelaars waar zij via het nieuwe laarzenpad kunnen genieten van de natuur.

Rijnland bereidt zich voor op effecten klimaatverandering

22 november 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland trekt volgend jaar €206 miljoen uit voor de zorg voor droge voeten en schoon en voldoende water. Naast de uitvoering van de dagelijkse waterschapstaken, bereidt Rijnland zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks een ambitieus investeringsprogramma houdt Rijnland de tariefstijgingen in alle belastingcategorieën onder de 2%. De verenigde vergadering heeft dat gistermiddag besloten.