Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Werkzaamheden aan duiker Insteek gereed

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgelopen maanden gewerkt aan de duiker onder de Insteek (Boskoop). Tijdens de werkzaamheden, uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV, was de weg gestremd voor al het verkeer en moest doorgaand verkeer gebruik maken van de omleidingsroute. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en bijna gereed en daarom is de weg eerder dan gepland weer opengesteld voor verkeer. De weg is op vrijdag 2 februari opengegaan voor al het verkeer.

Dijkverbetering Zweilanderpolder opgeleverd en afgerond

23 januari 2018 - De werkzaamheden in de Zweilanderpolder zijn onlangs afgerond. Eind 2017 zijn door de aannemer de laatste werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van damwanden op een gedeelte van het dijktraject. Op vrijdag 12 januari heeft de aannemer het project opgeleverd aan het hoogheemraadschap. Het project gaat nu een onderhoudsperiode van een jaar in voor wat betreft het noordelijke deel van de polder. De onderhoudsperiode voor het zuidelijke deel is een half jaar geleden ingegaan en duurt tot medio 2018. Tijdens de onderhoudsperiode zal de aannemer nog maaien en enkele kleinschalige restwerkzaamheden uitvoeren.