Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Aanscherping regelgeving open teelt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft per 1 januari de regelgeving voor open teelt aangescherpt. Specifiek houdt de aanscherping in dat telers met een open teelt maatregelen moeten nemen om de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving (drift) met ten minste 75 procent te verminderen. Ook gelden er bredere teeltvrije zones. Het ministerie wil hiermee zowel de verwaaiing als lozing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verminderen.