Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Slim waterbeheer gaat verzilting tegen in de Haarlemmermeerpolder

2 oktober 2017 - In de ondergrond van de Haarlemmermeerpolder bevindt zich zout grondwater. Door de kwelsituatie in de polder, komt dit zoute water in het oppervlaktewatersysteem terecht. Deze verzilting van het oppervlaktewatersysteem neemt de komende decennia nog toe. Door klimaatverandering zal ook nog eens de watervraag toenemen. Vooral de agrariërs in de polder ondervinden problemen van de verzilting aangezien het zoute water hun gewassen aantast. Op donderdag 28 september presenteerde Rijnland de resultaten van een studie om de polder slimmer door te kunnen spoelen met zoet water aan de agrariërs in het gebied.