Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Gemaal Nieuwkoop 48 uur buiten gebruik

29 oktober 2018 UPDATE - In Ter Aar realiseert Gebr. Schouls B.V. in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe kruising tussen de Schoutenvaart en Ringsloot. Om de nieuwe kruising mogelijk te maken worden er in de week van 29 oktober damwanden, schotbalksponningen en duikerbuizen aangebracht. De damwandkuip wordt hiervoor tijdelijke droog gezet. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt het poldergemaal Nieuwkoop tussen woensdag 31 oktober 21.00 uur en vrijdag 2 november 21.00 uur buiten werking gesteld. Dit is 1 dag later dan eerder gecommuniceerd, in verband met de verwachte neerslag op 30 oktober.