Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Rioolwater testen op corona. Hoe werkt het precies?

Sinds begin september neemt het instituut voor wateronderzoek en advies, Aquon, wekelijks monsters van het afvalwater (rioolwater) op Leiden Noord en op alle 18 andere afvalwaterzuiveringen in Rijnlands gebied. Dagelijks belanden gigantisch veel ziekteverwekkende bacteriën en virussen in het afvalwater. Met deze controles van het afvalwater krijgen we meer inzicht in de aanwezigheid van de verschillende ziekteverwekkers, de hoeveelheid en verspreiding hiervan.

Akkoord bouw innovatieve installatie voor verwijdering medicijnresten op AWZI Leiden Noord

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met de kredietverlening voor de bouw van een PACAS installatie voor AWZI Leiden Noord. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep aan de slag. Rijnland realiseert als eerste waterschap in Nederland een installatie waarin al het afvalwater wordt behandeld. Samen met de partners doen we kennis en ervaring op met deze techniek; lerend implementeren.