Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Gemeente Zoetermeer en Rijnland ondertekenen strategische samenwerkingsagenda

Hittestress, extreme buien, de overstap naar duurzame energiebronnen, de druk op de biodiversiteit, de noodzaak om meer woningen te bouwen. Al deze uitdagingen vereisen goede samenwerking. Om alles in goede banen te leiden, stellen overheden strategische samenwerkingsagenda’s op. Hoogheemraad Thea Fierens van Rijnland en wethouder Jakobien Groeneveld van Zoetermeer ondertekenden op 28 januari zo’n strategische samenwerkingsagenda.

Rijnland gaat de strijd aan met medicijnresten in het afvalwater

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Noord is deze week gestart met de bouw van een fullscale PACAS installatie. Deze zuiveringsstap verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Daarmee is Rijnland het eerste waterschap dat deze techniek toepast. PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge. Dit betekent dat er actief koolstof toegevoegd wordt aan het water in de zuivering. Aan de koolstof binden allerlei chemische stoffen. Het poederkool vermengt zich met het zuiveringsslib en wordt zo samen met het slib afgevoerd om te worden verbrand bij HVC in Dordrecht.