Rijnland blijft alert op wateroverlast

Vanwege de aanhoudende regen blijft het hoogheemraadschap van Rijnland alert op wateroverlast. In de nacht van vrijdag op zaterdag viel opnieuw flink veel neerslag oplopend tot 40 mm. Zaterdag verspreiden zich langzaam grote regenbuien over heel Noord en Zuid Nederland met een neerslagverwachting van meer dan 50 mm. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

16 september 2017 

Waterbeheer

In polders waar waterproblemen ontstaan, worden direct mobiele pompen ingezet. Het waterpeil is in de boezem lager gezet dan normaal op NAP – 0,658 m. Zo kan extra regenwater worden opgevangen en afgevoerd naar zee.

Meldpunt

De bodem is verzadigd door de overvloedige regenval van de afgelopen periode. Onduidelijk is waar nog meer wateroverlast kan ontstaan. Inwoners kunnen incidenten telefonisch doorgeven aan het Meldpunt van Rijnland: (071) 306 35 35