Update: Rijnland treft maatregelen vanwege aanhoudende droogte

Dijkinspectie

Bij een neerslagtekort over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, de stabiliteit van kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied aan te voeren. Welke maatregelen ook echt nodig zijn, is afhankelijk van de weersverwachting, de afvoer van de Rijn en het chloridegehalte (zoutgehalte) in de Hollandsche IJssel. De weersverwachting voor de komende tien dagen laat helaas weinig verandering zien. Het blijft droog en warm, zonder neerslag van betekenis. Om die reden is Rijnland gestart met het treffen van verschillende maatregelen.

Maatregelen
Eén van de maatregelen is dat er begin juli is gestart met de inspectie van de zeer droogtegevoelige keringen. Deze week zijn daar de droogtegevoelige keringen bijgekomen. Hier zijn tot nog toe geen noemenswaardige meldingen uit naar voren gekomen. In totaal wordt er 28,1 kilometer aan dijken en kades gemonitord en gecontroleerd. De keringen worden gecontroleerd in de omgeving van:

  • Oude Wetering/Roelofarendsveen/Nieuwe Wetering;
  • Nabij Oud Ade;
  • Langs de noordzijde van de Wijde Aa;
  • Langs de Breevaart in Gouda;
  • De kade van Polder Middelburg en Tempelpolder;
  • Doespolder / Voorofsche kooipolder nabij Hoogmade;
  • Snijdelwijk en ICT-terrein in Boskoop.

Te inspecteren kades

Een grotere weergave van de kaart is te vinden in de zomermonitor

Extra inlaten zoet water

Naast deze inspecties wordt er al enkele dagen meer zoet water dan normaal ingelaten bij boezemgemaal Gouda. Door ruim 25 kubieke meter per seconde in te laten, kunnen wij onze polders voorlopig voorzien van voldoende water. Voor het beeld: dit staat ongeveer gelijk aan één tankwagen per seconde. Dat is dus een heleboel water. Op deze manier kunnen wij voorlopig blijven zorgen voor voldoende zoet water in ons systeem.  Ook zijn er op diverse locatie Tijdelijke Pomp Installaties geplaatst om te zorgen voor voldoende water in de betreffende polders.

Bent u grondeigenaar?

Heeft u een stuk(je) grond in bezit dat grenst aan water en waarop een dijk ligt? Controleer dan of u iets afwijkends ziet aan de kade. Indien dit het geval is, belt u dan naar ons KlantContactTeam om dit even melden. U kunt ons bereiken via 071-306 3535.

Actuele Rijnlandse situatie

Op de website van Rijnland wordt regelmatig een update van de zomermonitor geplaatst. Hierin vindt u de meest actuele Rijnlandse situatie.