Samenwerking rondom verbreding N207 feestelijk afgerond

Afgelopen jaren heeft de provincie gewerkt aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn om de bereikbaarheid en doorstroming in dat gebied te verbeteren. Door samen te werken met provincie Zuid Holland heeft Rijnland ook in dit gebied kunnen werken aan de verbetering van het watersysteem in dit gebied. Met een feestelijke bijeenkomst werd op donderdag 28 juni de afronding van de werkzaamheden gemarkeerd in aanwezigheid van bestuurders, direct omwonenden en betrokkenen. Vanuit Rijnland was hoogheemraad Hans Pluckel vertegenwoordigt.

De aanleiding voor een samenwerking met de provincie was het feit dat zowel de provincie als Rijnland plannen hadden in de Wassenaarschepolder. Rijnland had voor het' Watergebiedsplan Wassenaarschepolder' een projectplan met meerdere maatregelen opgesteld ter verbetering van het watersysteem en de provincie wilde de N207 verbreden met een busbaan. De N207 doorsnijdt de Wassenaarschepolder, dus hadden de provincie en Rijnland met dezelfde landeigenaren te maken. Hieruit is een kavelruil tot stand gekomen die nauwe samenwerking vereiste en daarom is in 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Een aantal maatregelen uit het watergebiedsplan van Rijnland konden worden meegenomen in het werk van de provincie en zo is niet alleen in de voorbereiding veel samengewerkt maar ook in de uitvoering. De aannemer van de provincie heeft namelijk voor Rijnland de watergangen naast de N207 verbreed en grotere duikers onder de N207 aangelegd.


Bestuurders van de gemeentes, hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid-Holland heffen het glas op de samenwerking en afronding van de N207. (Bron prov. Zuid-Holland)

Bekijk hier het nieuwsbericht van de provincie over de voordelen van de bredere N207.

Watergebiedsplannen van Rijnland

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.