UPDATE: Wateroverlast in delen van Rijnlands gebied

Boskoop

Boskoop

Afgelopen dagen is er veel neerslag gevallen in de gebieden Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk en Nieuwkoop. Dit leidde tot extreme wateroverlast in deze gebieden.

Rijnland is met man en macht aan het werk om deze overlast te verhelpen. De prioriteit ligt op dit moment in de Middelburg en Tempelpolder en in Polder Steek. Dit houdt niet in dat er in de andere polders niet gewerkt wordt. Bij diverse locaties in het gebied hebben we meerdere tijdelijke pompinstallaties geplaatst.

Weersverwachting

Het weer voor komend weekend is lastig te voorspellen. De medewerkers van Rijnland hebben intensief contact met MeteoGroup om zo actief in te kunnen spelen op de meest actuele situatie.  

Droogte vs. wateroverlast

Dat er veel neerslag is gevallen wil niet zeggen dat de droogte op korte termijn is opgelost. Integendeel. We zien het neerslagtekort komende weken weer oplopen en de Rijnafvoer blijft zeer laag. Hierdoor blijft het tekort aan zoetwater in stand. De maatregelen die Rijnland heeft genomen en neemt ten aanzien van de droogte, blijven dan ook van kracht.

Meer informatie of een melding maken?

Wilt u meer informatie over de wateroverlast in Rijnlands gebied of een melding maken, neem dan contact op met het Klantcontactteam via 071-306 3535.