Veelgestelde vragen wateroverlast

Bij ons KlantContactTeam zijn veel vragen binnengekomen over de wateroverlast in de regio Boskoop. Hieronder een antwoord op de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met het Klantcontactteam via 071-306 3535.

Jullie zeggen maatregelen te nemen maar waarom zien we geen verandering? Waarom neemt het water niet of nauwelijks af?

Het lijkt alsof er niets is veranderd, maar er gebeurt wel degelijk iets. De extra pompen die in de polders zijn ingezet om het overtollige water weg te pompen, draaien op volle toeren. Maar omdat de polders erg vol met water zitten, is het effect van het wegpompen niet direct zichtbaar.

Welke maatregelen nemen jullie met betrekking tot de weersvoorspelling?

We houden de weersvoorspelling nauwlettend in de gaten en we anticiperen op de verwachting waar dat mogelijk is. Dat doen we door het plaatsen van extra tijdelijke pompinstallaties en het inzetten van extra personeel. In polders waar we water moeten afvoeren, draaien de gemalen tot nader order.
 

Waarom is er niet op tijd voorgemalen/geanticipeerd op de weersvoorspelling?

De regenval van gister was erg onvoorspelbaar. Van uur tot uur hebben we geanalyseerd of de neerslag die zou komen, ook daadwerkelijk ging vallen en waar. Echter, pas heel kort vooraf gaven de weersystemen aan dat het zo’n hevige, extreme regenval zou worden. Daar was niet meer op te anticiperen.

Waar staan de pompen?

Hieronder staan de polders waar de pompen nu staan. Dit is echter een momentopname. De plaatsing van de pompen varieert continu.
  
Gouwepolder, sluis Rijneveld (Boskoop) 4 pompen
Gouwepolder, Koetsveld, gaat weg naar Spoelwijkerlaan
Rietveldse polder, naast Laag Boskoop (Compierekade)
Gouwepolder, Toegangseweg
Polder Steekt, VG steekt (Hogendoornlaan)
Polder Steekt, Gemaal Molen
Binnenpolder, VG Dammekade
Polder Reeuwijk, naast Buleaus Brack
Polder Nieuwkoop naar vijfbruggenpad VK Zevenhoven
Horde VBK Korteraar
Schilkerpolder, Papenveer
Gouwepolder, Spoelwijk (4 pompen)
Steekt 1
Binnenpolder, Dammekant (inlaat)
Gemaal Middelburg
Gemaal Tempel
Tempelpolder naar polder Reeuwijk
Gouwepolder Spoelwijk Voshol 19
Gouwepolder naar steekt, Toegangseweg 8
Steekt naar Steekt
Slikkendammersluis (2 pompen) 

Waarom worden de pompen verplaatst terwijl het water nog niet zakt?

De eerste pompen hebben we geplaatst in de gebieden waar het op dat moment het meest urgent was. Daarna zijn de pompen verplaatst naar andere gebieden waar het op dat moment nodig was.
 

Agrariërs zijn onderling aan het pompen naar lager gelegen gebieden, helpt dit?

Het kan helpen, mits de pompen op de juiste plekken worden ingezet. Belangrijk dus dat agrariërs het inzetten van pompen goed afstemmen met medewerkers van Rijnland. Doen zij dat niet, dan kunnen zij het werk van Rijnland verstoren.
 

Hoe lang duurt het nog?

Het is moeilijk te zeggen hoe lang het nog duurt. Indien mogelijk verhogen we de capaciteit van de pompen.

Waarom zijn deze pompen met extra capaciteit nu pas beschikbaar?

De pompen waren eerst in andere gebieden nodig. Omdat het peil daar nu is gezakt, kunnen we ze verplaatsen. De pompen worden als het ware van buiten naar binnen geplaatst, hierdoor ontstaat er steeds meer ruimte in de binnenring, waardoor eigenlijk via een treintje aan pompen het water naar buiten kan worden gepompt.