Wat doet Rijnland bij verwachte neerslag?

Maatregelen bij veel neerslag

Maatregelen bij veel neerslag

Als er veel neerslag wordt verwacht, treft Rijnland een aantal maatregelen om wateroverlast te beperken. Zo wordt de inzet van de boezemgemalen afgestemd op de te verwachten neerslag. Van uur tot uur wordt bekeken of die neerslag ook daadwerkelijk gaat vallen.

De inzet van de gemalen wordt als dat nodig is bijgesteld. Verder wordt er in het watersysteem ruimte gecreëerd die nodig is om de neerslag op te kunnen vangen en af te kunnen voeren. Op deze manier zorgen we voor niet te veel en niet te weinig water.