Woensdag 4 juli – informatiebijeenkomst ontwerp-peilbesluit polders te Hillegom

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft mede op basis van gesprekken met grondeigenaren, bewoners en gemeente Hillegom in de afgelopen periode een ontwerp peilbesluit uitgewerkt voor de Elsbroekerpolder, Venniperpolder en de Vosse- en Weerlanerpolder te Hillegom. Op woensdag 4 juli 2018 organiseert Rijnland daarom een informatiebijeenkomst. Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Doel van de informatiebijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om belanghebbenden in deze polder te informeren over het ontwerppeilbesluit voordat deze ter inzage gelegd wordt. Medewerkers van Rijnland zijn aanwezig om u aan de hand van kaartmateriaal een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Datum:        woensdag 4 juli 2018
Locatie:       Maartenskerk, Kerkplein 1, 2181 JC Hillegom

Programma

19:15 uur      Inloop
19:30 uur      Welkom en toelichting polders en traject watergebiedsplannen van Rijnland
20:00 uur      Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder/deelgebied
21:00 uur      Einde bijeenkomst

OriëntatiekaartWatergebiedsplannen van Rijnland

De Elsbroekerpolder, Venniperpolder en de Vosse- en Weerlanerpolder maken onderdeel uit van watergebiedsplannen binnen het Rijnlands zorggebied. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. 

Vragen of meer informatie?

Kijk op de projectwebsite voor de voortgang van dit project en alle documenten: www.rijnland.net/wgphillegom. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 of via de mail o.v.v. wgp Hillegommerpolders.