Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Groenblauw schoolplein Casimirschool Gouda feestelijk geopend

Vrijdag 5 juli was de feestelijke opening van het vernieuwde schoolplein van de Casimirschool in Gouda. Adjunct directeur Renske Kleintjes (links) en burgemeester Mirjam Salet (rechts), openden het plein door het onthullen van het bord met alle sponsoren. In een paar maanden tijd is het oude versteende plein omgevormd tot een gevarieerd schoolplein met bomen en planten. Zeker in de binnenstad van Gouda waar relatief weinig groen is, helpt elk stukje extra groen voor het opvangen van regenwater.

Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk in gemeente Haarlemmermeer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten daarom worden verbeterd.